July 26, 2017

Bandit Gang at Atlantic Station Bridge

20140209_1917PA_019_PSHOOT_STREET_BANDIT_GANG_ATLANTIC_STATION_BRIDGE_10x08xAUTO.JPG Atlanta, Ga.(Feb. 9, 2014) – Bandit Gang music artists took a moment today to pose for the camera at the Atlantic Station Bridge in Atlanta. Photography by MichaelUribe.com.

Vol: 20140209_1917PA

20140209_1917PA_002_PSHOOT_STREET_BANDIT_GANG_ATLANTIC_STATION_BRIDGE_10x08xAUTO.JPG20140209_1917PA_004_PSHOOT_STREET_BANDIT_GANG_ATLANTIC_STATION_BRIDGE_10x08xAUTO.JPG20140209_1917PA_006_PSHOOT_STREET_BANDIT_GANG_ATLANTIC_STATION_BRIDGE_10x08xAUTO.JPG20140209_1917PA_007_PSHOOT_STREET_BANDIT_GANG_ATLANTIC_STATION_BRIDGE_10x08xAUTO.JPG20140209_1917PA_008_PSHOOT_STREET_BANDIT_GANG_ATLANTIC_STATION_BRIDGE_10x08xAUTO.JPG20140209_1917PA_010_PSHOOT_STREET_BANDIT_GANG_ATLANTIC_STATION_BRIDGE_10x08xAUTO.JPG20140209_1917PA_011_PSHOOT_STREET_BANDIT_GANG_ATLANTIC_STATION_BRIDGE_10x08xAUTO.JPG20140209_1917PA_013_PSHOOT_STREET_BANDIT_GANG_ATLANTIC_STATION_BRIDGE_10x08xAUTO.JPG20140209_1917PA_014_PSHOOT_STREET_BANDIT_GANG_ATLANTIC_STATION_BRIDGE_10x08xAUTO.JPG20140209_1917PA_015_PSHOOT_STREET_BANDIT_GANG_ATLANTIC_STATION_BRIDGE_10x08xAUTO.JPG20140209_1917PA_017_PSHOOT_STREET_BANDIT_GANG_ATLANTIC_STATION_BRIDGE_10x08xAUTO.JPG20140209_1917PA_019_PSHOOT_STREET_BANDIT_GANG_ATLANTIC_STATION_BRIDGE_10x08xAUTO.JPG20140209_1917PA_022_PSHOOT_STREET_BANDIT_GANG_ATLANTIC_STATION_BRIDGE_10x08xAUTO.JPG20140209_1917PA_022_PSHOOT_STREET_BANDIT_GANG_ATLANTIC_STATION_BRIDGE_10x08xAUTO BW_01.jpg